Onze kwaliteitscertificaten

In onze manier van werken is kwaliteit en veiligheid erg belangrijk

In onze manier van werken is kwaliteit en veiligheid erg belangrijk

Even eerlijk: elk bedrijf verkondigt kwaliteit te leveren en uitermate veilig te werken. Dat weten wij ook. Daarom stellen wij hoge eisen aan onze manier van werken en vertellen wij graag waarom wij echt kunnen garanderen dat ons werk van hoge kwaliteit is en dat we veiligheid heel serieus nemen. Door onze verschillende kwaliteitscertificaten laten wij zien dat wij de lat hoog leggen.

ISO 9001

Hijsspecialist.nl is ISO 9001 gecertificeerd en daarmee hebben we een kwaliteitssysteem opgezet waarin procedures en werkwijzes zijn vastgelegd. Zo streven wij continu naar hoge kwaliteit en verbetering van onze werkwijze. Dat is goed voor ons, maar ook onze klanten profiteren hier van. Net als dat onze keurmeesters jouw materialen jaarlijks keurt, voert DNV een jaarlijkse audit uit op ons ISO-en kwaliteitssysteem. Zo houden wij onze kwaliteit op peil.

VCA*

De veiligheid van onze medewerkers is van uitermate groot belang en staat hoog in het vaandel bij Hijsspecialist.nl. Om medewerkers veiliger te laten werken en om ongevallen te voorkomen zijn wij VCA* gecertificeerd. VCA is een afkorting voor Veiligheid Checklist Aannemers en draagt bij aan het feit dat wij veiligheidsbewust werken en veiligheidsrisico’s en ongevallen zoveel mogelijk proberen te beperken. Onze keurmeesters zijn in het bezit van een VCA-diploma. Jaarlijks worden wij door DNV ge-audit, zodat wij grip op onze eigen veiligheid houden.

 

 

 

VCA*

EKH

Hijsspecialist.nl is een erkend EKH bedrijf. Door ons als bedrijf in te zetten bij het keuren en beproeven van hijs- en hef apparatuur heb je altijd een bewijs in handen dat je er álles aan gedaan hebt om de veiligheid van jouw medewerkers te waarborgen.

EKH

Wat is EKH

Doordat Hijsspecialist.nl is aangesloten bij de EKH-vereniging hebben wij ons verplicht om bij levering, keuring en beproeving van hijs-en hefmiddelen de werkvoorschriften van de EKH te volgen. Onze keurmeesters verstaan hun vak en zijn persoonlijk gecertificeerd door de EKH en daardoor aantoonbaar deskundig. Door dit keurmerk heb jij als klant van Hijsspecialist.nl de garantie dat de wettelijke normen en richtlijnen die er zijn op dit gebied ook daadwerkelijk worden nageleefd. Dit is voor jou als klant van essentieel belang aangezien de eigenaar van een hijs- en hefmiddel uiteindelijk verantwoordelijk is.

De EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs-en Hefmiddelen) is opgericht in 1993 met als doel duidelijkheid te verschaffen in wet-en regelgeving omtrent omgaan met hijs-en hefmiddelen. De EKH werkt met uitgebreide werkvoorschriften en keuringsschema’s gebaseerd op normen uit de Machinerichtlijn, de Arbowet, NEN, DIN e.d. . Juist door met deze werkvoorschriften te werken wordt het veiligheidsniveau in Nederland op peil gehouden. Daarnaast voorziet de EKH – als instituut op het gebied van hijsen en heffen – in een onafhankelijke geschillencommissie, een klachtencommissie en een waarborgcommissie.

Is het EKH keurmerk verplicht?

Het blijkt dat de verplichting tot keuring van hijsgereedschappen en hijskranen regelmatig een punt van discussie is. Hetzelfde, en misschien nog wel meer, geldt voor de uitvoering ervan. Regelmatig wordt de vraag gesteld of het EKH keurmerk verplicht is en waar dat in de wet terug te vinden is.

Er is een wettelijke verplichting om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren door een deskundige en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen. Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke wijze dit moet geschieden en over welke deskundigheid men moet beschikken, laat de wet zich niet uit. Hierdoor komt de volledige verantwoordelijkheid bij de werkgever te liggen, waardoor dus

verwarring en onduidelijk ontstaat. Na een incident wordt meestal pas achteraf getoetst of alles conform de regels is uitgevoerd. Als dat niet het geval is dan zijn de gevolgen groot. Dit wil je graag voorkomen door Grip op Veiligheid te houden.

Juist daarom heeft de Hijsspecialist.nl zich bij de EKH aangesloten, zodat wij je duidelijkheid kunnen geven en voor een juiste wijze (volgens de werkvoorschriften van EKH) van inspectie en registratie kunnen zorgen.

Wil je meer weten over de EKH? Klik voor meer informatie hier.

EKH onder en boven de haak - ODH en BDH

Binnen de EKH worden 2 activiteiten onderscheiden:

  • Onder de haak (= o.a. kettingwerk, haken, laadvorken, staalkabels, touwwerk, hijsklemmen, blokken, takels, lieren, hijsbanden, spanschroeven)
  • Boven de haak (= het keuren van standaard typen hijskranen en hijswerktuigen op een vaste locatie. Over het algemeen worden deze kranen en hijswerktuigen in fabriekshallen toegepast.)

Voor beide activiteiten zijn specifieke keuringseisen opgesteld en moet een keurmeester voor elke activiteit een apart examen afleggen. Hijsspecialist.nl heeft zowel keurmeesters voor “onder de haak” als voor “boven de haak”.

Jaarkleuren
Door middel van kleuren kan worden aangegeven in welk jaar een hijsmiddel gekeurd is. EKH gebruikt hiervoor het IMO (International Maritime Organisation) kleursysteem.